Dutch Office Fund biedt kantoorruimte in hoogwaardige, duurzame kantoorgebouwen

ZOEK OP NAAM

Unieke samenwerking verduurzaming kantorenpark Rijnsweerd

Schiphol, 06/11/13 – Op dinsdag 16 april 2013 tekenen Mirjam de Rijk (wethouder milieu Utrecht) en André Hermans (asset manager CBRE Global Investors en voorzitter van Stichting Kantorenpark Rijnsweerd, SKR) het energie convenant kantorenpark Rijnsweerd. Waarmee de ambities voor het kantorenpark Rijnsweerd worden vastgelegd waaronder een reductie van 30% van de uitstoot van CO2 in 2020.

Belangrijk onderdeel van de reductie is het toepassen van een collectieve WKO installatie in het gehele gebied. Op deze manier wordt de energie die zonder uitstoot van CO2 uit de aarde kan worden gehaald optimaal worden gebruikt en wordt een WKO installatie daarnaast toegankelijk voor ook de kleinere gebruikers. André Hermans: “Met de samenwerking tussen eigenaren, huurders en overheid zetten we als stichting een uniek prestatie in Nederland neer. In een bestaand kantorenpark op deze manier met elkaar naar een duurzame omgeving werken creëert mogelijkheden die we individueel nooit hadden kunnen bereiken!”.

Los van de WKO installatie gaan de ondertekenaars ook kijken naar andere manieren om CO2 uitstoot te verminderen in het gebied. Dit kan zowel door het gebruik te veranderen door de huurder als investeringen van de eigenaar. Ook hier wordt op de lange termijn gedacht waardoor de ambities meegenomen kunnen worden in het normale onderhoud en er op die manier een optimalisatie optreedt. André Hermans: “Het omschakelen van een kantoorgebouw naar WKO is geen sinecure, onze visie is dat we hiermee gaan voor de grote winst op de langere termijn”. Het convenant is gericht op de periode 2013-2020.

De gemeente Utrecht ondersteunt dit initiatief door een subsidie voor de onderzoeksfase beschikbaar te stellen, dit komt neer op de helft van de kosten die voor het onderzoek gemaakt worden. Mirjam de Rijk: “Het verduurzamen van een grotendeels gedateerd kantorenpark als Rijnsweerd past goed binnen de ambities van het collegeakkoord en zou als een best practise gezien moeten worden van samenwerking tussen overheid en kantooreigenaren voor heel Nederland”.

Het convenant is een uitwerking van het collegeakkoord van de gemeente Utrecht waarin het de klimaatdoelstellingen heeft vastgesteld: 30% minder CO2 emissies in 2020 en 20% opwekking duurzame energie.

« TERUG NAAR HET OVERZICHT